Tháng 01/2021

  • hoàn thành sàn tầng 18 & xây tường ngăn tại tầng 10
  • Kết cấu sàn đều sử dụng sàn cáp dự ứng lực có độ bền cao, chất lượng tốt, bền với thời gian, ít chịu ảnh hưởng của các tác động bên ngoài