Tháng 12/2020

  • Hoàn thành sàn tầng 13 & xây tường ngăn tại tầng 7
  • 29 ngày thi công khối lượng công việc khổng lồ trên độ cao 32m. Diện tích sàn chuyển hơn 2.100m2 & Chiều dày sàn chuyển cao 2m Hơn 500 tấn thép & hơn 1.700m3 bê tông