Tháng 5/2021

Ngày 17/5/2021, The Nine đã chính thức cất nóc và bước vào giai đoạn hoàn thiện bàn giao Dự án.
Đồng thời triển khai công tác thi công xây/trát; lắp đặt hệ thống kỹ thuật điện nước đến tầng 29.
Sự kiện cất nóc The Nine là cột mốc quan trọng đánh dấu việc kết thúc công tác thi công phần kết cấu tòa nhà sau 15 tháng thi công thần tốc.