TIẾN ĐỘ THÁNG 10/2021

Cách thời điểm bàn giao 5 tháng, The Nine đã hoàn thiện kết cấu và cơ bản hoàn thiện phần xây trát:

  • Hoàn thiện hệ thống thoát trục, ống điện trần đến tầng 30.
  • Lắp đặt thiết bị điện, nước đến tầng 12.
  • Lắp đặt thiết bị cửa, vách nhôm kính; đi ống và lắp đặt tủ PCCC đến tầng 30.
  • Hoàn thành kết cấu hầm, xây trát đạt 90% khối lượng.